Відповідно до річного плану роботи НВК у 2016-2017 н. р. педагогічний колектив продовжив роботу над єдиною педагогічною проблемою: «Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності як важливого фактора формування соціально активної особистості».

Протягом семестру працювала методична рада НВК (голова Якимчук Н.М., заступник директора з НВР), методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного, природничо-математичного напрямків, фізичної культури та основ здоров'я, початкових класів, класних керівників та вихователів ДНЗ. Працював психолого-педагогічний семінар. Систематично проводились методично-оперативні наради, ряд питань методичного характеру виносились на слухання нарад при директору, при заступнику.

Відповідно до перспективного та річного графіків вивчення стану викладання та якості знань з: ЗВ, всесвітньої історії, фізики, художньої культури, трудового навчання.

Про результативність роботи педагогів говорять перемоги їх вихованців у:

- Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін:

Предмет

Місце

Учень

Клас

Інформаційні технології

3

Марчук Іван

11

Математика

1

3

Мельник Мар’яна

Олійник Олександра

9

6

Географія

1

1

Мельник Мар’яна

Зищук Артем

9

11

Фізика

3

Красно луцька Яна

7

Історія

3

Мельник Мар’яна

9

Правознавство

3

Мельник Мар’яна

9

Біологія

3

3

Кондратюк Надія

Зищук Артем

9

11

- творчих конкурсах:

- у І етапі Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості ім.. Т.Шевченка :

Номінація

Місце

Учень

Клас

Вчитель

«Література»

1

Бойчук Юлія

5

Побережняк І.М.

- Мовно-літературний конкурс ім. Т.Г. Шевченка

предмет

Місце

Учень

Клас

Вчитель

Укр.мова

2

Гащук Анна

5

Побережняк І.М.

- Мала академія наук (районний етап)

предмет

Місце

Учень

Клас

Вчитель

психологія

1

Кондратюк Надія

9

Тофан М.В.

Педагогами школи проводились відкриті уроки:

п/п

Прізвище та ініціали вчителя

предмет

Тема уроку

клас

1.

Пшенична Л.Д.

Історія

Нові явища у соціальній сфері та повсякденному житті населення.

11

2

Коломієць Н.В.

Природознавство

Як готуються до зими тварини.

2

3

Поступальська С.В.

Інформатика

Вдосконалення текстів через виділення кольором, шрифтами фрагментів тексту, окремих слів

4

4

Шостак Т.О.

Хімія

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин. Л.р.№3. Проведення хімічних реакцій.

7

5

Ключка Л.І.

Художня культура

Театр як синтез мистецтв.

9

6

Кліщенко В.М.

Фізвиховання

Метання малого м’яча на дальність з розбігу.

11

7

Сахнюк Л.Ю.

Музичне мистецтво

Народна музика у творчості композиторів.

5

8

Тофан М.В.

Година психолога

Заняття з елементами тренінгу з теми: «Як подолати агресію і бути толерантним»

7

9

Семенюк С.В.

Природознавство

Сім’я. Родовідне дерево.

Відкриті уроки підлягали ґрунтовному обговоренню, робились висновки та вносились пропозиції щодо удосконалення методичної роботи вчителів.

Розпочато роботу щодо вивчення роботи вчителів, що підлягають атестації педагогічних працівників у 2017 р.: Пшенична Л.Д. (історія, правознавство), Коломієць Н.В. (початкові класи), Поступальська С.В. (інформатика, математика), Шостак (природознавство, біологія, хімія), Ключка Л.І. (образотворче мистецтво, мистецтво, художня культура), Кліщенко В.М. (ЗВ, фізична культура), Сахнюк Л.Ю. (музичне мистецтво), Тофан М.В. (практичний психолог), Семенюк С.В. (педагог-організатор, природознавство), Янко О.В. (вчитель початкових класів). Протягом І семестру підвищило свою педагогічну майстерність шля­хом курсової перепідготовки у ХОІППО педагоги:Пшенична Л.Д., Коломієць Н.В., Поступальська С.В., ШостакТ.О., Ключка Л.І., Кліщенко В.М., Сахнюк Л.Ю., Тофан М.В., Семенюк С.В., Янко О.В.

Для всіх вчителів були проведені консультації з питань планування роботи, ве­дення шкільної документації, щодо системи особистісно - орієнтованого навчання, впровадження проектних технологій та інтерактивних методів навчання і виховання. У жовтні-грудні проведено предметні місячники з навчальних дисциплін: місячник фізичного здоров’я та спорту, громадянського та військово-патріотичного виховання, морально-етичного виховання, громадянського виховання та розвитку творчої особистості; тижні з дисциплін: олімпійський тиждень, географії, мистецтв, козацтва, мистецтв, української писемності та мови, доброзичливості, початкових класів, памяті та милосердя, історії та правознавства, безпеки життєдіяльності.

В цьому році продовжено роботу з упорядкування матеріалів та поповненню методичними доробками мето­дичного кабінету, що працює на базі учительської кімнати.

Проте в методичній роботі є ряд недоліків:

- низький рівень усвідомлення учителями важливості участі у різноманітних конкурсах різних рівнів для розкриття свого та учнівського творчого потенціалу, низька мотиваційна робота для досягнення результату;

- передплачується незначна кількість фахової літератури для вчителів;

- відсутність коштів на покращення матеріальної бази методичного кабінету школи;

- незначне забезпечення школи технічними засобами навчання, матеріалами аудіо-, відеоте­ки кращих освітянських доробок школи, району, області, України.

Протягом ІІ семестру працювала методична рада НВК (голова Якимчук Н., заступник директора з НВР), методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного, природничо-математичного напрямків, початкових класів, вихователів, класних керівників. Працював психолого-педагогічний семінар. Систематично проводились методично-оперативні наради, ряд питань методичного характеру виносились на слухання нарад при директору, при заступнику.

Відповідно до перспективного та річного графіків вивчення стану викладання та якості знань протягом семестру вивчено стан викладання біології, економіки, мистецтва.

Педагогами школи, які атестуються, проведено відкриті уроки:

п/п

Прізвище та ініціали вчителя

Назва уроку

клас

1.

Пшенична Л.Д.

Засоби масової інформації

11

2.

Коломієць Н.В.

Змінювання іменників за зразком один – багато. Словниково – логічні вправи. Урок – гра.

2

3

Поступальська С.В.

Прямокутні трикутники. Ознаки рівності прямокутних трикутників.

7

4

Шостак Т.О.

Розчини в природі. Значення води в природі. Використання води людиною.

5

5

Ключка Л.І.

Міста і села. Пейзажі.

7

6

Кліщенко В.М.

Техніка виконання ударів по воротах в русі.

8

7

Сахнюк Л.Ю.

З музикою до світу почуттів.

ДНЗ

8

Тофан М.В.

Розвивальне заняття з виконавцями старшої групи в межах корекційно-розвивальної програми «Здрастуй, школо!»

ДНЗ

Заняття з елементами тренінгу «У вирі цікавих професій»

9

Семенюк С.В.

Тварини навесні

3

Відкриті уроки підлягали ґрунтовному обговоренню, робились висновки та вносились пропозиції щодо удосконалення методичної роботи вчителя.

Проведено атестацію педагогічних працівників:

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Наслідки атестації

1.

Пшенична Л.Д.

Вчитель історії та правознавства

Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», звання «Старший вчитель»

2

Коломієць Н.В.

Вчитель початкових класів

Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», звання «Старший вчитель»

3

Поступальська С.В.

Вчитель інформатики та математики

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», звання «Старший вчитель»

4

Шостак Т.О.

Вчитель природознавства, біології, хімії

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», звання «Старший вчитель»

5

Ключка Л.І.

Вчитель образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культури

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», звання «Старший вчитель»

6

Кліщенко В.М.

Вчитель фізвиховання, ОЗВ

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

7

Сахнюк Л.Ю.

Вчитель музичного мистецтва, музичний керівник

Присвоєно кваліфікаційну категорію, 8 тарифний розряд

8

Тофан М.В.

Практичний психолог

Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

9

Семенюк С.В.

Вчитель початкових класів, педагог-організатор

Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», звання «Старший вчитель»

Протягом ІІ семестру підвищило свою педагогічну майстерність шля­хом курсової перепідготовки у ХОІППО учителі:Пшенична Л.Д., Семенюк С.В., Коломієць Н.В.

У ІІ семестрі проведено місячники: розвитку національної свідомості «Усе моє, все зветься Україна» (Семенюк С.В.), розвитку гармонійної особистості «Через красиве і мудре – до прекрасного» (Якимчук Н.М.), естетичного виховання «Симфонія краси»
(Побережняк І.М.), екологічного виховання «Я житель планети Земля» (Шостак Т.О.), патріотичного виховання «Зі сплаву мертвих і живих писалось ім’я Перемоги! (Семенюк С.В.)

Про результативність роботи педагогів говорять перемоги їх вихованців:

- у обласній олімпіаді з математики – 3 місце 11 клас інформаційні технології (Марчук І.В., вч. Поступальська С.В.); 1м. 9 кл. математика (Мельник М.М.), 3 м. 6 кл. (Олійник О.С.) вчитель Ниник В.В.; географія 1 м. 9 кл. (Мельник М.М.), 1 м.11 кл. (Зищук А.О.) вчитель Сидорова Н.А.; фізика 3 м. 7 кл. (Краснолуцька Я.В., вч. Мельник В.І.); історія 3 м. 9 кл. (Мельник М.М., вч. Пшенична Л.Д.); правознавство 3 м. 9 кл. (Мельник М.М., вч. Пшенична Л.Д.); біологія 3 м. 9 кл. Кондратюк Н.В., 3м. 11 кл. Зищук А.О. (вч. Шостак Т.О.);

- творчиз конкурсах- Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

ім. Т.Г. Шевченка 1м. Бойчук Ю.А. 5 кл. (вч. Побережняк І.М.); Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.. Шевченка 2м. Гащук А.В. 5 кл. (вч. Побережняк І.М.); Всеукраїнський конкурс «Історія і державотворення» 2м. Марчук І.В. 11 кл. (вч. Пшенична Л.Д.); Всеукраїнський конкурс – захист науково-дослідницьких робіт МАН 3 м. обласний етап Кондратюк Н.В. (керівник Тофан М.В.)

Для всіх вчителів були проведені консультації з питань планування роботи, ве­дення шкільної документації, щодо системи особистісно-орієнтованого навчання, впровадження проектних технологій та інтерактивних методів навчання і виховання, підготовки учнів до виконання завдань адаптованих до програм ЗНО та інші.

В цьому році продовжено роботу по упорядкуванню матеріалів та поповненню методичними доробками мето­дичного кабінету, що працює на базі учительської кімнати. Вивчалося питання щодо впровадження в роботу педагогів НВК ІКТ. Значна увага приділялася створенню загальношкільного каталогу електронних засобів навчання з предметів.

Проте в методичній роботі є ряд недоліків:

- низький рівень усвідомлення учителями важливості участі у різноманітних конкурсах різних рівнів для розкриття свого та учнівського творчого потенціалу, низька мотиваційна робота для досягнення результату;

- передплачується незначна кількість фахової літератури для вчителів;

- відсутність коштів на покращення матеріальної бази методичного кабінету НВК.

Відповідно до Закону України «Про освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку № 646, на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконален­ня постійного контролю за охопленням навчан­ням і вихованням дітей», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охоп­ленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, згідно річного плану роботи НВК адміністрацією вивчалось питання про стан відвідування учнями школи в 2016-2017 навчальному році. Вивчення показало, що в НВК здійснюється систематичний контроль за відвідуванням. Класні керів­ники у класних журналах щодня заповнюють сторінку обліку відвідування учнями днів/уроків. Крім того, ведеться журнал загальношкільного обліку відвідування школи. Кожного дня педагог-організатор Семенюк С.В. відмічає відсутніх на уроках та встановлює причини відсутності відповідно даних, які повідомляють класоводи та класні керівники після першого уроку. У НВК проводиться рейд “Початок уроку” у складі: представник адміністрації, черговий вчитель та члени учкому, під час яких виявляють учнів, які запізнюються на уроки або відсутні на деяких уроках без поваж­них причин. З цими учнями та їх батьками класоводами та класними керівниками про­водяться роз'яснювальні бесіди про неприпус­тимість спізнень та безпричинних пропусків уроків.

За пропущені дні класоводи та класні керівники вимагають від учнів підтверджуючі документи (довідки від лікаря, заяви, пояснювальні записки від батьків). На момент перевірки у всіх класоводів та класних керівників були наявні підтверджуючі документи за пропущені учнями дні. За підсумками перевірки немає жодного учня, який би пропустив школу без поважної причини.

Є ряд учнів та їх батьків, які усвідомлюють важливість відвідування НВК: вони не пропустили жодного дня протягом року. Зокрема, Ординат А., Кумарєв А. (1клас); Сисак Д., Стаднік О. (2 клас); Дорофєєв А., Закордонська К., Олянюк Д., (4 клас); Закордонський В. (7 клас).

Зведена таблиця обліку пропусків (у днях) учнів за І семестр в розрізі класів та місяців показує, що учнями школи пропущено 569 дні. З них 452 днів (79%) підтверджені довідками лікарів, а 117 днів (21%) підтверджені заявами, пояснювальними записками від батьків, наказами по НВК.

Зведена таблиця обліку пропусків (у днях) учнів за ІІ семестр в розрізі класів та місяців показує, що учнями школи пропущено 819 днів. З них 616 днів (75%) підтверджені довідками лікарів, а 203 дні (25%) підтверджені заявами, пояснювальними записками від батьків, наказами по НВК.

В розрізі пропущених днів найбільше пропусків у 1 та 5 класі (класні керівники Кравчук Т.Є. та Шостак Т.О.). Найменше пропущених днів у 4 та 7 класі (класні керівники Поліщук Л.І. та Поступальська С.В.).

В процентному співвідношенні пропущених днів за довідками лікарів та пояснювальних записок видно, що найбільше пропускають школу по поважній причині учні 8 та 9 класу (класні керівники Саврій С.В. та Сидорова Н.А.). Такі показники свідчать про недостатній рівень роботи цих класних керівників з учнями та батьками про неправомірність залишення дітей вдома без об’єктивних причин.

Також в питанні відвідуваності учнями школи є ряд упущень.
1. Класні керівники не завжди дотримуються Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку № 646 в пункті правильного оформлення документів що підтверджують причину відсутності учнів на уроках.

2. Не завжди своєчасно класні керівники повідомляють причини відсутності дітей на уроках, зокрема Редчиць С.В., класний керівник 8 класу.

3. Не завжди своєчасно підводяться підсумки за тиждень в Журналі відвідування.

4. Допущено виправлення даних в на сторінці Обліку відвідування в журналах 1 та 2 класів (класні керівники Кравчук Т.Є. та Коломієць Н.В. відповідно); виправлення та підтирання (ст. 13, 24, 72, 90 (3 клас, класовод Поліщук А.І.; ст.8-10 (1 клас, класовод Кравчук Т.Є.) ст. 11-13 (8 клас, класний керівник Саврій С.В.)).

5. Допущено невідповідність записів на сторінці Обліку відвідування (пропусків занять) та сторінках Обліку навчальних досягнень учнів (19.04., ст.46, журнал 3 класу, класовод Поліщук А.І.).

6. Допущено невідповідність записів в Класному журналі та Загальношкільному журналі обліку відвідування (запис за 30.01, 09.02, 19.04 в журналі 3 класу, класний керівник поліщук А.І.).

7. На момент перевірки були відсутні довідки за пропущені заняття за травень місяць в класних керівників 5, 8, 9 класу (Шостак Т.О., Саврій С.В., Сидорова Н.А.).

У сучасних суспільно політичних умовах, коли Україна ціною життя героїв Небесної сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.

З метою національно-патріотичного виховання було відзначено:

1) перший урок ««Щоб у серці жила Батьківщина...»;

2) до Дня партизанської слави лінійка «22 вересня - День партизанської слави»;

3) свято осені «Сила українців в єдності»;

4) до Дня миру загальношкільна лінійка, конкурс малюнків і плакатів на тему «Мир очима дітей», переглянуто відеоролики;

5) до Дня козацтва свято «Посвята в Козачата», козацький гарт «На Джур рівняймося!»;

6) до Дня визволення України від фашистських загарбниківінформаційна лінійка «Пам’яті загиблих присвячується…», виховний захід «Україна пам’ятає. Світ визнає!», хвилина мовчання, вшанування загиблих у Великій Вітчизняній війні «Свіча пам’яті», інформаційне повідомлення «Жертви війни, жертви фашизму», покладання квітів до пам’ятника Загиблим солдатам, перегляд відео-хроніки;

7) до Дня Гідності і Свободи конкурс малюнків, читання віршів про Україну, флешмоб учнів 5-11 класів, уроки-пам′яті «Революція Гідності», організовано фотовиставку «Герої не вмирають»;

8) Місячник військово-патріотичного виховання (години спілкування «Я син своєї землі», «Музична спадщина рідного краю», усний журнал «Козацька Берегиня», виховна година «Шана і слава вам, наші захисники»);

9) до Дня Збройних Сил України змагання «Буду я, як тато, свій край захищати», акція «ДопоможемозахисникамВітчизни» (новорічні привітання та подарунки).

10) до Дня соборності України тематична лінійка «Соборна мати Україна одна на всіх як оберіг»;

11) героїко-патріотична година «Крути: і сум, і біль , і вічна пам’ять…» (30 січня);

12) 20 лютого – День вшанування героїв Небесної сотні.Урок-реквієм «Небесна сотня споглядає з неба!…»;

13)до Дня початку Кримського супротиву тематична лінійка;

14) Місячник, присвячений Дню Збройних Сил України (бесіди: «Збережемо пам’ять про подвиг», «Героїчне минуле українського народу», конкурс малюнків «Україна очима дітей»);

18) до річниці визволення с.Пашківці у ВВВінформаційна лінійка «Рідна домівка-рідна земля»;

19) заходи до Дня Перемоги (оформлення святкових листівок ветеранам ВВВ, святковий концерт «Зі сплаву мертвих і живих писалось ім’я Перемоги», мітинг біля пам’ятника Загиблим героям «9 травня. Миру бути», уроки пам’яті «Тільки пам'ять не сивіє»);

20) заходи щодо відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років (тематична лінійка, оформлення виставки довідкової літератури, висвітлення інформації у шкільній газеті);

23)заходи до з нагоди вшанування пам’яті жертв Голодомору (оформлення тематичної виставки історичної, художньої та документальної літератури«І запалали свічки пам’яті та скорботи», тематичні уроки пам’яті, бесіди, відео-уроки«Минуле стукає в наші серця»).

Відповідно до напрямку громадянського виховання було проведено ряд заходів:

1) доДня європейських мов конкурс «Галопом по Європі»;

2) засідання євроклубу «Міжнародно-правові договори Ради Європи з питань місцевої і регіональної демократії;

3) виступ на батьківських зборах на тему: «Україна і ЄС – шлях у краще майбутнє»;

4) акція «Діти – воїнам АТО»,(малюнки на тему «Україна – єдина країна!»);

5) Місячник Громадянського виховання та розвитку творчої свідомості (бесіда: «Збережемо пам’ять про подвиг», шкільні змагання до Дня Збройних Сил України з військово-прикладних видів спорту «Ми – майбутні захисники України!», участь у районних змаганнях зі спортивної стрільби, конкурс малюнків, година мужності: «Вільні творять майбутнє»;

6) заходи до Дня вшанування ліквідаторів ЧАЕС (загальношкільна лінійка «Вічна пам'ять ліквідаторам ЧАЕС!», виставка літератури «Ціною власного життя, замітка в шкільній газеті «Ліквідатори ЧАЕС»);

7) заходи, присвячені Євроінтеграції України (перегляд літератури «Україна – Європейська держава», флешмоб «Я люблю Україну», «Тризуб – це Україна», конкурс малюнків «Європейська спільнота очима дітей», «Ліси поруч із нами», участь у акції «Подаруй книгу дітям Донбасу», вікторина «Перевір свої знання про ЄС», «День Європи» (Євроклуб «Меридіан»);

8) до Міжнародного дня поезії літературний квест «Шевченківськими стежками», виховна година «Моя душа до слова лине спрагло»;

9) участь лідерів учнівського самоврядування у районних та регіональних зборах лідерів учнівських самоврядувань та Ради старшокласників;

10) інформаційне повідомлення «18 травня 1944 року – день депортації кримських татар»;

11) участь у естафеті пам’яті «Пам’ятаємо загиблих»(ознайомлення з книгою Пам’яті та Звитяги району);

12) участь у районному фестивалі патріотичної пісні «Україно, любий край!»;

Розвиваючи морально-етичний напрямок, у школі було проведено:

1) до Міжнародного дня людей похилого віку (поздоровлення ветеранів педагогічної праці з професійним святом – Днем працівника освіти, операція “Милосердя” – допомога пенсіонерам – мешканцям мікрорайону;

2) до Тижня милосердя та толерантності(година спілкування «Вчимося бути толерантними», свято «Добро починається з тебе», виховна година «Планета Толерантності»);

3) загальношкільна лінійка «Голодні 32-33 роки в Україні»,виховний захід «Україна пам’ятає. Світ визнає!», свіча скорботи;

4) до Дня волонтера загальношкільна лінійка, година спілкування «Волонтером бути-це сучасно»;

5) до Дня інвалідів виступ на загальношкільній лінійці «1 грудня – Міжнародний день інвалідів!», повідомлення про відомих людей з «інвалідністю», урок доброти "Дивіться на нас як на рівних!" (вправа «Поділись частинкою серця»);

6) в підтримку Віл-позитивних проведено акцію «Молодь проти СНІДу!», плакат «Серце з долоньок», плакат «Дерево пам’яті загиблих від СНІДу», стрічки СНІДу, виставка малюнків «Даруємо радість світу»,

виставка літературиу шкільній бібліотеці «Поговоримо про милосердя»;

7) благодійні акції: «Милосердя» (посилка в Будинок пристарілих), «Назустріч мрії» (допомога онкохворим дітям), збір коштів для хворих дітей району;

8) Місячник морально-етичного виховання («Гра – подорож до країни Дружби», «Я – особистість», година спілкування «Мова мого народу найкраща», гра-подорож «Стежинками рідної мови», гра-подорож «Мова моя барвінкова», бесіди «Мій рідний край», виховна година «Мій рідний край – моя єдина Батьківщина», бесіда «Доброзичливість на кожен день», участь у акції Червоного хреста»);

9) збір посилок для воїнів АТО;

10) заходи щодо відзначення 31-тих роковин Чорнобильської трагедії (оформлення стенду «Чорнобиль. Відлуння минулого», свіча скорботи ліквідаторам та загиблим під час аварії на ЧАЕС, виставка літератури «Письменники про трагедію Чорнобиля», година спілкування: «Чорнобильська трагедія», «Чорнобиль – не має минулого часу», «Гіркий полин Чорнобиля»).

В рамках художньо-естетичного напрямку, було проведено ряд загально шкільних заходів:

1) свято Першого дзвоника «Зустрічай нас, рідна школо!»;

2) свято освітян «Хай Ваша праця нелегка завжди в пошані буде!»;

3) конкурс краси «Осінній бал»;

4) свято «Андріївські вечорниці»;

5) свято «Ходить світом Миколай»;

6) новорічні ранки «Дива казкової країни», новорічні пригоди, бал-маскарад для учнів 5-11 класів;

7)святковий концерт «8 Березня- свято Жінки, Весни та Краси»;

8)свято Останнього дзвоника «Школо, до побачення!»;

9)випускний вечір «На крилах прощального вальсу!».

В рамках економічного та професійного напрямку з учнями старших класів психологом проводиться профорієнтаційна робота (відкритий захід «Всі професії важливі»).

В рамках економічного та професійного напрямку з учнями старших класів психологом проводиться профорієнтаційна робота.

Трудове виховання учнів школи втілюється: акції: «Чисте подвір’я», «Охайна школа», «Збережемо меблі».

В рамках превентивного виховання у школі було проведено ряд заходів, тижнів та місячників, зокрема:

1) проведення «Тижня безпеки дорожнього руху»:

- тематична лінійка «Мій друг – дорожній рух» (1-11 класи);

- перегляд відеороликів «Дорога в школу та додому », «Азбука безпеки» (1-4 класи);

- проведено години спілкування: «Як уникнути ДТП?» (5-11);

- перегляд відеоролика «Будь обережним на дорозі» (5-11 класи);

2)Тиждень безпеки життєдіяльності:

-тематичні виховні бесіди«Цінністьжиття і здоров'я», «Небезпекапоруч», «Вогонь - друг, вогонь-ворог», «Лід - ценебезпечно»;

-практичнезаняття «Допоможи другу» на знання правил першоїдолікар-ськоїдопомоги;

- виставкадитячихмалюнків;

- проведення інструктажів щодо безпечної поведінки під час канікул.

- перегляд відеоролику про шкідливізвички та їхнебезпеку «Мир і безпека»;

3) заходи щодозапобіганнязагибелі людей на воднихоб’єктах (інструктаж «Технікабезпечноїповедінкив зимовий час на водоймах», «Правила поведінки на водоймі під час купання»);

4) участь у Всеукраїнській акції«16 днів проти насильства (до Дня толерантності виховний захід «Вчимося жити без конфліктів», тематична лінійка - Всеукраїнська акція «16 днів проти насилля», ознайомлення з ключовими датами акції; Робота психолога:оновлення куточку з охорони прав та законних інтересів дітей в сім’ї («Куточок психологічної допомоги»), показ та обговорення мультфільмів про дружбу, тренінг «Ти і я – дружня сім’я», лекція «Дружність в колективі як нейтралізація насилля», година спілкування «Співробітництво у навчанні та повсякденному житті»; інформаційне повідомлення «Права людини згідно Декларації прав людини», «Про права дитини», конкурс малюнків «Будьмо добрішими!» (Насилля очима дітей), виховна година «Протягни руку ближньому», година спілкування «Я – особистість!», бесіда «Права дитини. Закон і ми», до Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими акція «Зупинимо СНІД поки він не зупинив нас!», Урок заради життя (День боротьби зі СНІДом), година спілкування «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини», проведення Дня спільних дій);

5) День Цивільного захисту.

В рамках екологічного виховання було проведено:

1)Заходи до Місячника екологічного виховання (Година спілкування «Прекрасне навколо нас», «Буду природі другом», «Міжнародний день землі», «Земля - наш спільний дім», бесіда « «Зробімо Землю чистішою», виховна година «Безпека щоденного життя»).

2) участь у екологічній акції «За чисте довкілля».

Велика увага приділяється формуванню здорового способу життя

1)проведення Місячника фізичного виховання, в рамках якого був проведений Олімпійський тиждень (ситуативно-рольова гра «Твоя безпека», змагання з настільного тенісу, підтягування на перекладині, спортивні змагання «Старти надій», бесіда «Відомі спортсмени України», «Значення спорту в моєму житті», година спілкування «Ігри, що підкорили світ», Олімпійський урок;

2)До тижня боротьби зі шкідливими звичками (година спілкування «Ми проти паління! Ми здорове покоління»!, «Алкоголь, куріння, наркотики – зло!», виховна година «Курінню не має місця серед нас!», бесіда «Шкідливі звички до побачення!», «Правильне та здорове харчування», до Дня боротьби з палінням акція-протест «Геть паління! Ми за здорове покоління!»;

3) До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом (акція «Зупинимо СНІД поки він не зупинив нас!», бесіда «СНІД – загроза людству!», «Що треба знати про СНІД», Урок заради життя, виховна година «Хвороба-вбивця: СНІД», година спілкування «Культура спілкування з протилежною статтю»;

4) участь у районному фестивалі «Молодь обирає здоровий спосіб життя!»;

5) участь у районних змаганнях з футболу, легкої атлетики,зі стрільби, настільного тенісу та шахів;

6) заходи до Дня здоров’я.

Правовиховна робота школи проводиться по двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному. На протязі семестру було проведено:

1) до Місячника громадянського виховання та розвитку творчої свідомості (година спілкування «Правила нашого життя. Правова відгадайка», «Кожна дитина повинна знати свої права», бесіда «Права дитини. Закон і ми», зустріч з представниками поліції;

2) відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей та прийняття Конвенції ООН про права дитини службою у справах дітей та молоді на тему «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює психолог, вони охоплені гуртковою роботою, відвідують спортивні секції. Періодично проходять засідання комісії Профілактики правопорушень, працює комісія учкому «Дисципліни та порядку».

Важливу роль у вихованні дітей та учнівської молоді відіграє педагог. його особистий приклад, його погляди та практичні дії, що мають бути взірцем для наслідування, якість виховного процесу напряму залежить від рівня підготовленості педагогів до кожного заходу; використання різноманітних методів і форм; знання і вмілого врахування вікових й психологічних особливостей дітей; відвертості, емоційності, оптимізму та активної позиції вчителя.

Слід відзначити якість виховного впливу на учнів під час проведення позакласної роботи таких вчителів: Кравчук Т.Є. свято «Посвята в Козачата»;Коломієць Н.В.майстер-клас «Традиції Великодного писанкарства»; Поліщук Л.І.свято прощання з початковою школою «Початкова школо, дякую тобі!»; Поступальська С.В. День Безпечного інтернету година спілкування «Інтернет-друг чи ворог?»); Сидорова Н.А. урок-реквієм «Небесна сотня споглядає з неба!…».

Родинно-сімейне виховання . Важливу роль у вихованні дітей, втому числі і патріотичному, належить сім’ї. Завданням навчального закладу є залучення батьків учнів до активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні поза навчальних виховних заходів. батьки мають стати не тільки гостями, спостерігачами, а безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та своїм прикладом.

Протягом року вчителі та адміністрація НВК провели тісну співпрацю з батьками. Було проведено загальношкільні та класні батьківські збори, на яких розглядалися питання профорієнтаційної роботи, стосунків у родині, проблеми навчання, підготовки до вступу в вищі навчальні заклади, індивідуальні питання виховання та поведінки учнів. Батьки відвідали виховні заходи класних керівників та класоводів закладу, та активно прийняли участь у всіх благодійних акціях НВК.

Щомісячно учні 8-11 класів випускають учнівську газету «Калейдоскоп», у якій висвітлюють новини та визначні дати України і світу та цікавинки учнівського життя.

Учениця школи, Амельченко В., брала участь у щорічному зльоті волонтерів, який проходив у Самчиківському Будинку пристарілих та були зібрані передані кошти (участь у акції «Милосердя»).

Щорічно, відповідно плану роботи районного центру дитячої творчості, школа готує учнів до участі в районних заходах.

У районному етапі фестивалю «Молодь обирає здоровий спосіб життя» команда «Суперпроффі» посіла ІI місце. У першому етапі районної гри «Q-Поділля» команда НВК зайняла ІІI місце. У районному фестивалі естрадної пісні та читців гумору у номінації «Читці поезії та прози» - старша вікова категорія Дипломом 3-го ступеня нагороджена учениця 9 класу Кондратюк Надія (керівник І.Побережняк), у номінації «Читці гумору» - молодша вікова категорія Дипломом 3-го ступеня нагороджено учня 6 класу Антонюка Владислава (керівник С.Семенюк), у номінації «Естрадна пісня» Дипломом 3-го ступеня відзначено ученицю 5 класу (солістку) Кумарєву Ірину (керівник Л.Сахнюк).

Також учні школи, які належать до категорії «Талановиті та обдаровані діти», відвідали свято Миколая, де отримали солодкі подарунки від відділу Молоді та спорту.

Під керівництвом ЗВР та педагога-організатора ведеться активна робота учнівського самоврядування. Протягом року Кондратюк Н. (лідер учнівського самоврядування) була присутня на Регіональних зборах 18.05.17у м. Полонне, а на районному зльоті районної ради старшокласників та лідерів учнівського самоврядування була обрана заступником голови районної ради старшокласників.

Актуальними у школі були Уроки мужності, написання листів, акція «Зігрій солдата», виготовлення сувенірів, листівок захисникам, проведення виховних заходів, виготовлення стенду на вшанування пам’яті загиблих воїнів-героїв АТО та Небесної сотні.

Протягом семестру членами комісій було здійснено ряд рейдів-перевірок, а саме: «Зовнішній вигляд», «Щоденники», «Виконання домашніх завдань», «Класні куточки» та інші, дані яких внесено до результатів конкурсу «Клас року».

Проте слід зазначити і певні недоліки. Зокрема:

- недостатній рівень підготовки учнів до загальношкільних заходів (концерт До Дня перемоги, класні керівники Саврій С.В., Поступальська С.В.);

- недостатній рівень підготовки до відкритих виховних заходів (класовод Поліщук А.І.);

- недостатній рівень контролю з боку класних керівників за своєчасним виготовленням шкільної газети (класні керівники Саврій С.В., Поліщук К.М.)

Діти з пільгових категорій. На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України» в НВК ведеться систематична робота. Відповідно наказу призначено громадського інспектора (заступник директора з виховної роботи Побережняк І.М.). Значна увага приділяється роботі з дітьми пільгового контингенту. В НВК навчалося 3 дітей, які перебувають під опікою і піклуванням, 59 дітей із 19-ти багатодітних сімей, 7 дітей з сімей учасників АТО. В неповних сім’ях проживають 15 дітей (5 дітей, де помер один з батьків, 7 дітей в одиноких матерів, 3 дітей, де батьки розлучилися). Відповідно до довідок соцбезу 8 учнів належало до категорії малозабезпечених. В НВК навчається 3 дитини-інваліди та 1 дітей за індивідуальною програмою допоміжної школи.

За даними категоріями з боку адмістрації, громадського інспектора, психолога, класоводів та класних керівників здійснювався постійний нагляд. Було проведено обстеження матеріально-побутових умов цих уч­нів, за висновками діти матеріальної допомоги не потребували. Безкоштовно хар­чувалися протягом року 8 учні -діти з малозабезпечених сімей та 7 дітей учасників АТО.

Протягом літнього оздоровчого періоду оздоровлено 18 учнів в заміському дитячому оздоровчому комплексі «Калинівка». З них 2 дітей, позбавлених батьківського піклування, 10 дітей з багатодітних сімей та 3 дітей учасників АТО, 1 дитина матері-одиночки, 1 – дитина, яка перебуває в складних життєвих умовах, 1 дитина напівсирота.

Діяльність закладу відбувається в режимі функціонування та подальшого розвитку. Дирекцією НВК було створено оптимальні умови щодо організації початку, ходу та закінчення навчального року, удосконалення навчально-виховного процесу. Укомплектовано школу педагогічними кадрами, оформлено, поновлено та затверджено необхідну шкільну документацію, подано у відповідні органи необхідну звітність. Організовано роботу з чергування учнів та працівників по школі, забезпечення підручниками учнів, вчителів навчальними програмами. Налагоджено харчування та обслуговування учнів, проведення вчителями та класними керівниками необхідних інструктажів з охорони праці. Велася систематична робота щодо виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізацію постанов уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти та науки України та відділу освіти. та інших. Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективний, річний, семестровий, місячний та тижневий плани. Науково та оптимально організувати працю всього шкільного колективу допомогли такі документи як: тижневик роботи адміністративного та педагогічних працівників, навчально-виховні плани у яких передбачено проведення усіх заходів на навчальні періоди .

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

• адаптація учнів 1,5 класів до навчання;

• отримання інформації для педагогічного аналізу;

• надання методичної, практичної допомоги учителям;

• створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей;

• реалізація шкільної педагогічної проблеми;

Охоплення дошкільною освітою дітей 3-6 –ти років.

• активна робота з батьками учнів, співпраця з батьківським комітетом.

Принципи доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрацією закладу забезпечувався проведенням постійних консультацій і спільного розгляду питань з учнівським, педагогічним колективами та громадськими органами закладу це сприяло реалізації демократичного підходу до управління закладом освіти.

З метою створення моральних та матеріальних стимулів для підвищення ефективності діяльності учасників навчально-виховного процесу, розвиток елементів здорової конкуренції та змагання в роботі класних колективів, спрямованих на підвищення якості навчання і виховання учнів, згуртованість та систематичну діяльність класних колективів організовано конкурс «Кращий клас року». За підсумками 2016-2017 навчального року переможцями стали серед 1-4 класів- 4 клас (Поліщук Л.І. ); 5-7 класів- 7 клас (Поступальська С.В.). Даним колективам вручено Почесні грамоти в перехідних настінних рамках та цінні призи.

Сім учнів закінчили навчальний рік на високий рівень навчальних досягнень та нагородженні Грамотою за високі досягнення у навчанні .

Також нагороджено грамотами 21 учнів школи, які зайняли призові місця на районному етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Для відзначення та стимулювання подальшої активності учнів, які брали активну участь в шкільних та районних конкурсах, змаганнях 12 учнів та класних колективів нагороджено грамотами «За активну участь в житті школи».

НВК активно співпрацює з батьками. Так протягом навчального року було проведено 3 засідання загальношкільних батьківських зборів, 4 засідання батьківського комітету (голова Краснолуцька Н.), відповідно до плану роботи проводились класні батьківські збори. Значна частина батьків часто відвідує НВК, бере участь чи є гостями шкільних свят. Батьки активно цікавляться життям НВК і готові допомагати. Так, згідно рішення батьківських зборів батьківським активом створено «Батьківський фонд розвитку школи», завдяки йому було забезпечено фінансування матеріалів для учнівських виступів, майже за всі конкурси, які проводились в школі переможців та учасників було нагороджено призами та подарунками, також було надано допомогу на благоустрій НВК - виділено кошти для придбання фарби, матеріалів Робота з батьками здійснюється на основі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад та згідно з Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». В ДНЗ функціонує батьківський комітет, дошкільного книга протоколів загальних батьківських зборів, створено інформаційне-методичне забезпечення з питання організації взаємодії закладу з сім'ями вихованців. До пакету матеріалів входять: плани просвітницько-пропагандистської роботи з батьками за різною тематикою, консультації та поради вихователям по питанням організації співпраці з родинами. Педагогами проводиться робота з сім ями згідно диференціації сімей за соціальним статусом. В своїй роботі педагоги орієнтуються потреби, інтереси, запити сім'ї, застосовують диференційований підхід до роботи з сім ями, враховують соціальний стан сімей, рівень освіти батьків, їх соціальну зайнятість. У кожній віковій групі оформлено соціальний паспорт сімей, на основі яких складено соціальний паспорт сімей дошкільного віку.

НВК в активно співпрацює з сільською радою (голова Шевчук М.П.), сільським клубом (Шевчук Н. І.), сільським ФАПом (завідуюча Гай Т.В.).

Аналіз результатів роботи НВК за 2016—2017 навчальний рік свідчить про виконання в цілому річного плану роботи НВК.

За навчальний рік згідно з річним планом було проведено 7 засідань педа­гогічних рад; 11 нарад при ди­ректорові, де було розглянуто близько 30 питань роботи НВК. Ком­плексно перевірено стан викладання навчальних предметів; відповідно до Положення про атестацію педпрацівників проведено атестацію 7 вчителів; працювали мето­дична рада та Рада НВК; організовано проведено заходи з початку та закінченню навчального року; якісно проводились засідання МО НВК; успішно проведені традиційні свята, на достатньому рівні школа пройшла державну атестацію учнів; результативно проведена робота з про­філактики правопорушень та попередження травматизму серед учнів школи тощо.

Навчальний процес був забезпечений підручниками та методичними матеріалами. Справжню допомогу педагогічному колективу здійснювала бібліотека закладу у підготовці різних заходів як з учнями, так і з педагогами та батьками. Також бібліотека забезпечує програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей). Систематично ведеться робота з оформлення картотек, тематичних папок, документації пов’язаною з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, одержанням підручників, видачі та збиранням їх в кінці року. Бібліотекарем систематично організовуються тематичні виставки присвячені знаменним подіям, видатним особистостям.

Метою роботи психологічної служби Пашковецького НВК у 2016/2017 н.р., було створення умов, що сприяють охороні і зміцненню психологічного здоров'я дітей, забезпечення їх емоційного благополуччя, вільного та ефективного розвитку здібностей кожної дитини.

Досягнення цілей і завдань здійснювалося через наступні напрямки роботи:

- Психологічна діагностика;

- Корекційно-розвиваюча робота;

- Консультування;

- Психологічне просвітництво;

- Організаційно-методична робота.

ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА

За період 2016/2017 навчального року у дошкільному проводилися наступні види діагностичної роботи:

1) Моніторинг психічного розвитку дітей всіх вікових груп (вересень-жовтень 2016р., лютий 2017 р. , травень 2017р.)

Мета: психолого-педагогічне вивчення рівня психічного розвитку дітей на відповідність віковій нормі, виявлення дітей «групи ризику».

2) На основі моніторингу психічного розвитку проводилися поглиблені обстеження дітей «групи ризику» (протягом навчального року).

Мета: уточнення особливостей розвитку когнітивної сфери дітей, їх конкретизація (спрямованість і ступінь виразності), пошук причин і механізмів виникнення.

Проведено 8 індивідуальних діагностичних обстежень.

3) Діагностика дітей раннього віку, що приймаються в дошкільний заклад (вересень-2016р).

Мета: прогноз ступеня адаптації дітей до дошкільної установи, виявлення факторів ризику дезадаптації, раціональне комплектування груп раннього віку з урахуванням рівнів нервово-психічного розвитку дітей.

4)Проведено анкетування батьків, діагностика ходу адаптаційного процесу (спостереження, заповнення адаптаційних аркушів).

5) Діагностика готовності до навчання в школі (вересень 2016, лютий 2017 р, травень 2017р).

6) Соціометричне обстеження дітей старших груп (вересень 2016р., лютий 2017, травень 2017 р).

Мета: дослідження соціальних переваг дітей в групах в рамках оцінки соціально-психологічної готовності до навчання.

Проведено 2 групових обстеження.

7) Індивідуальна діагностика за зверненнями педагогів, батьків (протягом навчального року).

Мета: Вивчення індивідуальних психологічних особливостей учасників навчально-виховного процесу.

Проведено 2 індивідуальних діагностичних обстеження.

У школі діагностична діяльність проводилася з метою аналізу розвитку пізнавальних здібностей, аналізу проблем особистісного розвитку, подальшого формування груп для корекційно-розвивальної діяльності) та як складова індивідуальних консультацій. В рамках проведення групової діагностики проводилося наступне тестування:

1 . Діагностика навички читання (Л.А. Ясюкова )

2 . Діагностика емоційного стану учнів (колірний тест Люшера )

3 . Діагностика швидкості переробки інформації та рівня концентрації уваги (тест Тулуз- Пьєрона )

4. Діагностика інтелекту (тест Амтхауера )

5 . Соціометрія.

У процесі консультування для визначення проблеми та її причин проводилася діагностика з використанням проективних методів, діагностичної бесіди і спостереження. Для проведення психологічної діагностики використовувався набір діагностичних методик, які відповідали запитам і дозволяли диференціювати труднощі, визначати їх причини. Що, в свою чергу, дозволяло планувати подальшу розвиваючу та консультативну роботу, надавати рекомендації щодо подолання труднощів.

Висновки: Методики, що біли використані, дозволяють досить точно і повно визначати проблеми учасників навчально-виховного процесу. Однак, у подальшому необхідно поповнювати та оновлювати банк діагностичних методів для підвищення ефективності роботи психологічної служби.

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

Дошкільний заклад:

1) Корекційно-розвивальні заняття з вдосконалення пізнавальних процесів (протягом навчального року).

Мета: нормалізація темпів пізнавального розвитку у дітей з затримкою психічного розвитку.

Проведено 2 індивідуальних заняття.

2) Профілактичні заняття в період адаптації дітей в дошкільному закладі (вересень-жовтень 2016р., травень 2017р.).

Мета: зняття психоемоційного напруження дітей, профілактика дезадаптації.

Проведено 10 профілактичних занять з дітьми раннього віку.

3) корекційно-розвивальні заняття з підготовки дітей до навчання в школі (січень - квітень2017 р).

Мета: формування оптимального рівня розвитку мотиваційної, пізнавальної та довільної сфер готовності дітей до школи, профілактика шкільної дезадаптації.

Школа:

За минулий період проводилася групова корекційно-розвивальна робота з учнями 1-4-х та 5-го класів, спрямована на розвиток в учнів необхідних якостей для успішної адаптації та подолання труднощів у когнітивній, емоційно -поведінковій та комунікативній сферах. Всього за цей навчальний рік було проведено 7 игрупових корекційно-розвиваючих занять. Основний контингент - учні 1-го та 5-го класів – 5 занять. З педагогічними працівниками – 4 заняття. З учнями 2-го класу корекційно-розвивальна робота велася переважно в індивідуальному режимі. Також індивідуальна робота проводилася з учнями 4-го та 5-го класів.

Основна тематика корекційно-розвивальних занять:

• розвиток уваги;

• корекція емоційного стану;

• робота зі стресовими станами;

• робота з агресією;

• розвиток комунікативних навичок.

Корекційно-розвивальну роботу можна вважати успішною, як за відгуками самих учасників, так і по динаміці основних показників психічного розвитку дітей. Однак, варто звернути увагу на посилення групової роботи з учнями 5 класу.

Висновки. Проведену групову розвиваючу роботу з дітьми в цілому можна вважати досить успішною. Але вона виявила недоліки методичної забезпеченості корекційно-розвивальної діяльності психологічної служби закладу, визначивши тим самим основні орієнтири для подальшого вдосконалення розвивального напряму діяльності.

У майбутньому році необхідно зробити акцент на мотивування учнів до участі у груповій роботі, проаналізувати труднощі, їх причини, скорегувати програми корекційно-розвивальної роботи.

КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

У дошкільному закладі.

1) Консультації за результатами діагностичної роботи (протягом навчального року):

- 7 консультацій з педагогічними працівниками з супроводу адаптаційного процесу, з питань індивідуальних особливостей дітей ;

- 3 групових консультацій з батьками та 3 групових консультацій з педагогічними працівниками за результатами діагностики готовності до навчання в школі ;

- 4 консультації з педагогами старших класів за результатами соціометрії .

2) Консультації за запитом (протягом навчального року).

Проведено 12 індивідуальних консультацій за такими напрямами :

- оцінка психічного розвитку, особливості розвитку дітей;

- проблеми спілкування та соціальної адаптації ;

- примхи , впертість у період «кризи 3 років» ;

- проблеми відносин дітей та батьків в сім’ї та ін.

У школі:

За 2016/2017навчальний рік було проведено 70 консультацій.

З них (первинних і повторних ) для учнів - 21,

для педагогів школи - 4,

для батьків учнів - 15.

Процес консультування зазвичай проходив у два етапи :

а) первинне консультування, під час якого збираються основні дані і уточнюється запит;

б) повторне консультування - для отримання більш об'єктивної інформації за допомогою діагностичних методів, визначення плану подальшої роботи з проблеми. Крім того, батькам давалися рекомендації з особливостей взаємодії з дитиною і способам подолання труднощів.

Повторні консультації в деяких випадках не обмежувалися окремим прийомом, а носили системний характер. В цьому випадку під час бесіди обговорювалася динаміка роботи з дитиною і уточнювалися рекомендації .

У зв'язку з тим, що контингент школи - діти молодшого шкільного та підліткового віку, більшість запитів пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування. У цілому всі запити можна розділити на:

1 . Труднощі в спілкуванні з однолітками

2 . Емоційно - поведінкові труднощі ( агресивність , тривожність , демонстративність)

3 . Проблеми в дитячо- батьківських відносинах

4 . Труднощі в професійному самовизначенні

5 . Труднощі навчання

6 . Консультації за результатами групової діагностики

У процесі консультування вирішувалися такі завдання:

1 . Прояснення і уточнення запиту;

2 . Збір психологічного анамнезу для встановлення можливих причин порушень;

3 . Діагностика порушень;

4 . Рекомендації учням , а також педагогам і батькам з питань виховання та усунення порушень;

Висновки: В цілому проведена консультативна робота була достатньо ефективною і дозволяла вирішити всі необхідні завдання консультативної діяльності. Однак, більшість консультацій носили разовий характер, що може бути пов'язано або з недостатньою вмотивованістю учасників навчально-виховного процесу на спільну роботу, або з низькою якістю консультації, під час якої не вдалося донести важливість подальшої співпраці. У зв'язку з цим надалі необхідно проаналізувати і визначити причини ситуації, що склалася. А також приділяти більше уваги мотивації учасників навчально-виховного процесу на більш глибоку та системну роботу. В наступному році потрібно звернути увагу на низьку кількість звернень за консультаціями з боку батьків. Необхідно посилити взаємодію практичного психолога з батьками учнів.

ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОСВІТНИЦТВО

Дошкільний заклад.

Мета: висвітлення актуальних питань психічного розвитку дітей, проблем розвитку, формування потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в інтересах дитини і власного розвитку.

1) Виступи на батьківських зборах (протягом року).

Проведено 5 групових консультацій для батьків на наступні теми:

- «Особливості адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу » ;

- «Аналіз процесу адаптації дітей, рекомендації батькам » ;

- «Психологічна готовність до навчання в школі» ;

- «Вікові особливості психічного розвитку дітей 4 -го року життя » ;

- «Розвиток допитливості у дітей».

2) Групові консультації для педагогів (протягом навчального року).

Проведено 5 групових консультацій для педагогів на теми:

- «Ступінь адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу»;

- «Психологічна готовність до школи дітей сьомого року життя»;

- «Комунікативні та регуляторні особливості дітей дошкільного віку»;

- «Психологічний комфорт дитини – основа ефективного освітнього процесу»;

- «Обдарованість. Особливості роботи з дітьми, що мають схильність до обдарованості».

3) Оформлення наочного матеріалу в групах (протягом навчального року).

Створено інформаційну папка з набором стендових консультацій для батьків. На сайті закладу розміщена інтерактивна консультація «Психологічна готовність до школи».

Школа:

Даний напрямок діяльності реалізовувався в наступних формах:

Проведення тематичних класних годин для учнів 2-5 класів.

Мета: 1. Познайомити учнів з актуальними для їхнього віку проблемами в інтерактивній формі.

2.Дати можливість учням шляхом рефлексивного аналізу розширити уявлення про себе та сформувати активну позицію щодо можливості подолання наявних труднощів.

Основні теми класних годин :

1 . Хто справжній друг?

2 . Чарівні слова.

3 . Казка – мудрість українського народу.

4 . Мій улюблений літературний герой.

5 . Мрії збуваються.

6 . Сила добра.

7 . Світ праці та професій

У зв'язку з тим, що були отримані позитивні відгуки про проведені заняття (від учнів і класних керівників ), а після занять учні проявляли зацікавленість в індивідуальних консультаціях, діяльность можна вважати ефективною.

Виступи на батьківських зборах.

Всього було проведено 3 виступи для батьків учнів 1-го та 5-го класів (загальношкільні і класні батьківські збори ).

Теми проведених виступів: «Психологічна карта класу», «Самовизначення підлітків» і «Психологічні особливості вікових періодів».

Виступи пройшли успішно, були отримані позитивні відгуки від класних керівників, батьків. Після батьківських зборів батьки зверталися за консультаційною допомогою .

Просвітницькі бесіди в процесі індивідуальних консультацій для педагогів і вихователів з питань особливостей розвитку дітей та взаємодії з ними.

Завданнями даного виду просвітницької діяльності є:

· підвищення психологічної грамотності;

· усвідомлення педагогами та вихователями своєї ролі у формуванні та подоланні труднощів дитини;

· спонукання дорослих до особистісного зростання і зміни форм взаємодії з дитиною;

· мотивування дорослих на більш глибоку роботу з подолання труднощів.

Реалізацію даного виду діяльності можна оцінити як ефективну, педагоги та вихователі отримали необхідну інформацію та рекомендації щодо подальшої роботи над проблемами.

Виступ на педагогічній раді.

Тема иступу «Гіперактивні діти: методи і форми допомоги». Завдання даного виду просвітницької діяльності - підвищення психологічної грамотності педагогічного коллектіву, ознайомлення з рекомендаціями по роботі з гіперактивними дітьми.

Групові та індивідуальні просвітницькі консультації учнів 1,4,5 класів з питань міжособистісних конфліктів.

Висновки. Реалізацію просвітницької діяльності можна вважати якісною і успішною. Проте надалі слід звернути увагу на: повноту знань фахівців, методичну та інформаційну оснащеність, а також вдосконалення прийомів надання інформації.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Протягом навчального року здійснювалися такі види організаційно-методичної роботи:

- планування роботи, аналіз наукової та практичної літератури для розробки корекційних програм, підбір інструментарію;

- оформлення документації;

- поповнення методичної скарбнички;

- участь у РМО.

Самоосвіта:

Тема: «Психологічний супровід процесу адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу».

З даної тематики протягом навчального року проведено аналіз психолого-педагогічної літератури, розроблено технологію психолого-педагогічної оцінки прогнозу і перебігу адаптаційного процесу, розроблено карти індивідуального супроводу дитини в період адаптації, проведена групова консультація для педагогів груп раннього віку на тему «Ступінь адаптації дитини до умов дошкільного закладу»

Висновки. Методичну діяльність за минулий навчальний рік можна оцінити як досить продуктивну. Надалі необхідно більше уваги приділити розробці програм взаємодії з педагогічними кадрами, програмам роботи з обдарованими дітьми.

Психологічна служба НВК керується у своїй діяльності Положенням про психологічну службу системи освіти України, Законом України «Про освіту», наказами органів управління освітою всіх рівнів.

Головним напрямком роботи психолога є збереження психологічного здоров’я учнів молодшої, середньої, старшої школи; збереження позитивного психологічного клімату серед вчителів, попередження виникнення «синдрому емоційного вигорання», просвіта та пропаганда психологічних знань серед батьків, виявлення та допомога дітям, які опинились в кризових ситуаціях навчально-виховного процесу; робота з обдарованими дітьми, корекція девіальної поведінки; допомога в профорієнтації учнів.

Протягом 2016-2017 н.р. психологічна служба НВК разом з педагогічним колективом працювала над виконанням таких програм і законів.

- Пропаганда здоровому способу життя;

- Комплексна програма « Сім’я»;

- Програма протидії торгівлі людьми;

- Закон України «Про захист суспільної моралі»;

- Закон України «Про організацію та проведення соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових мігрантів»;

- Закон України «Про профілактику самогубств серед учнів школи»;

Було проведено психологом школи психологічний моніторинг учнівського колективу школи, діагностичні дослідження, ігри та тестування, корекційні заняття, індивідуальні та групові бесіди, консультації.

Підготовлено і проведено виступ на нараді при директору «Попередження та подолання всіх форм насильства над дітьми», а також лекція для батьків «Безпечне користування інтернетом, мобільним телефоном».

Медичне обслуговування вихованців здійснює сестра медична. В закладі наявний медичний кабінет, ізолятор. Забезпечені необхідними ліками, медичними засобами. Ведеться необхідна документація щодо медичного обслуговування дітей. Медичні огляди працівники проходять вчасно. Вихователями закладу, сестрою медичною проводиться просвітницька робота серед дітей, батьків щодо профілактики захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по НВК. Медичне обслуговування працівників НВК організовано також на базі Старокостянтинівської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу НВК з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації НВК. Наказом призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У НВК в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях НВК розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В НВК розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячому травматизму: викладається курс «Основи здоров'я» 1-9 кл.

Дирекцією НВК посилено контроль за роботою класоводів та класних керівників щодо профілактики травматизму. Проводились співбесіди з учнями, перевірочні тести на рівень засвоєння учнями правил безпечної поведінки.

Проводяться класними керівниками виховні години з про­типожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, запобігання побутового травматизму, правил поводження з газо- та електроприладами, пра­вила поводження в суспільних місцях, на воді. У НВК працюють дитячі організації , ДЮП, санітарна дружина.

Питання стану роботи НВК щодо запобігання дитячого травма­тизму розглядались та нараді при директорові (вересень, лютий, травень); методичному об'єднанні класних керівників (грудень, березень); батьківських збо­рах (вересень, квітень).


Будівля, територія, спортивно-ігровий майданчик, приміщення ДНЗ відповідають завданням реалізації дошкільної освіти та санітарним нормам та правилам; на належному рівні естетично оформлені приміщення, упорядковано територію; створено предметно-розвивальне, ігрове середовище, належні умови для організації оздоровлення, виховання, навчання дітей; приміщення забезпечено необхідним обладнанням, іграшками, канцелярськими товарами у відповідності до навчальних програм та типу ДНЗ.

Потребує поповнення комп’ютерною технікою, музичним центром

Будівля школи прийнята в експлуатацію 44 роки назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація НВК разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

Діє 4 навчальних кабінетів: інформатики, біології, світової літератури, початкових класів. Забезпечення їх згідно норм потребує значних вкладень коштів: на придбання методичної літератури, дидактичного матеріалу та наочності, ТЗН, демонстраційний матеріал, потребують заміни меблі так як є застарілими, поновлення та осучаснення стендів.

Налічується 15 одиниць комп’ютерів, 1 сканер, 1 принтер, 1 ксерокс, телевізор, муз. СД центр, 1 ДВД-програвач

Робочі місця вчителів в учительській забезпечено сучасними столами та стільцями, також в учительській кімнаті наявна сучасна нова стінка.

Робочі місця учнів також забезпечені сучасними партами та стільцями, які потребують більш бережливішого ставлення з боку учнів.

Шкільна їдальня поповнилася посудом на 30 чоловік(тарілки, чашки).

Протягом року здійснювався дрібний ремонт по необхідності. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, на території, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

Влітку необхідно зробити поточний щорічний ремонт, під час якого має бути приведено в належний стан класні кімнати, приміщення школи, дошкільного закладу як ззовні так і внутрішньо.

Проблеми:

Необхідність капітального ремонту даху дошкільного закладу

• необхідність будівництва спортзалу та відновлення роботи майстерні школи;

• поповнення школи комп’ютерними навчальними програмами з кожного фаху, компютерною технікою нового покоління;

• приведення навчальних кабінетів у відповідність до Положення про навчальний кабінет;

• придбання прибирального та робочого інвентар’я;

. заміни підлоги в окремих класних кімнатах .

1.7.Пріоритетні завдання, цілі НВК в новому навчальному році.

Виходячи з вищезазначеного та розв’язуючи завдання державного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки, департаменту освіти Хмельницької облдержадміністації, відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації визначити пріоритетні завдання та цілі, які будуть стояти перед педколективом на 2017-2018 навчальний рік:

1. Питання методичної роботи:

1.1. Розпочати роботу над єдиною педагогічною проблемою: «Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності яке важливого фактору формування соціально активної особистості»

1.2. Забезпечити участь педагогів у щорічній виставці педагогічної творчості «Освіта Старокостянтинівщини», «Учитель року».

1.3. Продовжити проведення відкритих уроків та виховних заходів з реалізації змісту сучасних прийомів, методів, технологій.

1.4. Забезпечити належний рівень підготовки педагогів до атестаційного періоду.

1.5. Продовжувати практику проведення індивідуальних консультацій, нарад, круглих столів та інше з педагогами НВК з метою ефективності роботи, покращення якості знань учнів.

1.6. Забезпечити належну підготовку учнів до ДПА та ЗНО 2018 року. Активно впроваджувати вчителям тестові перевірки знань учнів.

1.7. Працювати над впровадженням в роботу передового ППД, передових систем навчання.

1.8. Забезпечити реалізацію в начально-виховному процесі інтерактивних методів, особистісно-орієнтовного підходу.

1.9. Вести належну підготовку учнів до участі в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, конкурсу учнівської творчості та інших конкурсів навчального характеру.

1.10. Забезпечувати підвищення інтересу учнів до вивчення навчальних предметів шляхом проведення різних заходів приурочених до предметних, ювілейних дат, знаменних днів.

1.11. Вести роботу щодо забезпечення НВК ТЗН, аудіо, відео кращих освітянських доробок, працювати над розробкою авторських програм, навчальних посібників, дидактичних матеріалів.

2. Питання навчальної частини:

2.1. Проводити вчителям уроки з врахуванням проблеми над якою працює НВК. Врахувати особливості при складанні календарних та поурочних планів.

2.2. Проводити періодичний контроль, моніторинг якості знань учнів з базових дисциплін.

2.3. Реалізувати професійне навчання учнів (10-11кл.), та допрофільну підготовку (8-9кл.). Вести індивідуальну роботу зі слабовстигаючими учнями протягом навчального року.

2.4. Організувати протягом навчального року роботу з обдарованими учнями НВК. Залучати кращих учнів до роботи в МАН.

3. Питання виховної роботи:

3.1. Забезпечувати участь учнів школи, класних колективів у виховних заходах НВК, району, області. Вести підготовку до їх професійної та результативної участі.

3.2. Забезпечувати реалізацію всіх напрямків виховання: - національно-патрітичне, - громадське; - патріотичне;- здорового способу життя;- художньо-естетичне;- екологічне.

3.3. Організувати заходи: виставки, презентації, концерти, вистави та інше.

3.4.Організовувати екскурсії, подорожі, прогулянки з метою вивчення історії та природи рідного краю.

3.5. Вести систематичну підготовку до ефективної участі учнів школи у спортивних змаганнях НВК, району, області.

4. Питання здорового способу життя та організаційної діяльності:

4.1. Забезпечувати чітку систему чергування учнів та учителів у НВК.

4.2. Вести профілактичну та корегуючу роботу з учнями схильними до правопорушень. Залучати їх до роботи в позаурочний час (гуртки, секції).

4.3. Вести співпрацю з батьківським колективом з метою залучення їх до життя закладу.

4.4. Домагатися стовідсотково проходження медичного огляду учнями НВК. Вести контроль за станом здоров’я дітей на уроках, перервах, позаурочний час.

4.5. Вести систематичну роботу з дітьми пільгового контингенту, з метою виявлення проявів бездоглядності та насилля.

4.6. Організовувати та здійснювати контроль за станом харчування. Залучати учнів до здорового способу життя.

4.7. Вести планомірну робота з учнями з охорони життя: профілактики травматизму, гігієни, отруєння, куріння та інше. Дотримання правил техніки безпеки.

5. Питання покращення матеріальної бази:

5.1. Поновлення спортивної бази НВК.

5.2. Заміна старих комп’ютерів на нові.

5.3. Поповнення школи комп’ютерними навчальними програмами з кожного фаху.

5.4. Поповнення бібліотечного фонду підручниками з художньої, навчальної літератури, довідково-інформаційним забезпеченням.

5.5. Необхідність будівництва спортзалу та відновлення шкільної майстерні.

5.6. Підписка на періодичні видання загальношкільного та предметного характеру.

Кiлькiсть переглядiв: 280

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Квітень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930